Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projekt om värmepumpar och förnybar energi får finansiering från Åbo stad

Åbo stadsforskningsprogram finansierar ett projekt om hur värmepumpar kan utnyttjas i Åbo stads infrastruktur för förnybar energi med 150 000 euro.

Projektet ”Heat pumps incorporation in Turku’s renewable energy infrastructure (Heat‐Pioneer)” tilldelas 150 000 euro för perioden 2024–2025. Projektet leds av professor i teknisk termodynamik och modellering Ron Zevenhoven och hans team vid laboratoriet för process- och systemteknik. De samarbetar med äldre universitetslektor Jean Claude Mutiganda och universitetslektor Sam Grönholm vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi. Man samarbetar också bland annat med London School of Economics and Political Science.

Projektet kommer att ge en jämförande analys av integrationen av olika energikällor och värmeproduktionstekniker för uppvärmning och kylning av bostäder, privata och offentliga byggnader och industrier. Särskilt fokus kommer att ligga på potentialen hos värmepumpar för ultrahöga temperaturer. Åbo kommer att jämföras med Göteborg, Sverige och Maasdam, Nederländerna.

Forskningsfinansieringen var öppen för ansökningar från forskargrupper som leds av Åbo universitet eller Åbo Akademi, som också kunde inkludera forskare från andra universitet eller forskningsinstitut. 21 ansökningar mottogs. I utvärderingspanelen ingick representanter för alla finansiärer. Åbo Akademi var en av fyra forskargrupper som beviljats finansiering.

 

Åbo stadsforskningsprogram är ett gemensamt forskningsprogram för Åbo stad, Åbo universitet och Åbo Akademi som baserar sig på tvärvetenskaplig akademisk forskning inom stadsutveckling. Den forskning som finansieras behöver inte nödvändigtvis inkludera empirisk forskning i och om Åbo. Forskningen kan också granska fenomen som är centrala för städer i allmänhet, men med resultat som kan tillämpas även i utvecklingen av Åbo. Läs mera om stadsforskningsprogrammet här.