Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projekt om genusperspektiv inom grön omställning finansieras av Nordforsk

Ett forskningskonsortium där Åbo Akademi ingår har beviljats drygt 440 000 euro i finansiering av NordForsk. Forskningsprojektet som leds av professor Annica Kronsell vid Göteborg universitet behandlar könsrelaterade normer och praxis i nordiska och baltiska klimatpolitiska institutioner och dess konsekvenser för klimatomställningen. För Åbo Akademis del leds projektet av professor i miljöstyrning och policy Nina Tynkkynen. Övriga partners i projektet är Vytautas Magnus University, Litauen och University of Iceland, Island.

Projektet fokuserar på att inkludera genusperspektiv i den gröna omställningen ur ett policyperspektiv över institutionsgränserna med ett fokus på Norden och Baltikum.

Projektet Gendered norms and practices in Nordic and Baltic Climate Policy Institutions: implication for the Climate Transition pågår mellan 1.11.2024 – 30.10.2027.