Skriv här det du söker efter!

Projekt om barnlitteratur får finansiering

Projekt om barnlitteratur får finansiering

Projekt om barnlitteratur får finansiering av Svenska litteratursällskapet

Målet med projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland” är ett översiktsverk om den kritik som publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan början av 1900-talet.

Projektet ger en överblick och analys av kritiken med början från Zacharias Topelius insatser för barnbokskritiken fram till dagens professionaliserade kritik. Inom forskningen analyseras utvecklingslinjerna från essäistiska studier i början av 1900-talet över genombrottet under 1960- och 1970-talen fram till dagens etablerade barnlitteraturforskning.

Någon liknande översikt av kritik och forskning om Finlands svenska barnlitteratur finns inte från förut. Projektet är banbrytande både nationellt och internationellt eftersom det överlag finns ytterst lite forskning på det här området. Syftet med projektet är också att lägga grund för fortsatt forskning.

– Åbo Akademi var först i landet med kurser i barnlitteratur, det är ett arv vi försöker förvalta. Intresset bland studerande är stort. Det är glädjande och inspirerande att vi nu kan stärka vår forskningsmiljö ytterligare och vi i forskargruppen är mycket nyfikna på vad vi kommer att hitta i arkiven. Den här typen av överblickande översikter är helt avgörande för vidare forskning, säger docent Mia Österlund, projektledare.

Projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland” leds av Åbo Akademi och finansieras av Svenska litteratursällskapet med 497 000 euro. Det kommer att sysselsätta tre forskare under två år från och med hösten 2022.

Mia Österlund leder projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland”. Foto: Privat