Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projekt om 3D-printade läkemedel får finansiering av Business Finland

Forskningsprojektet 3D Printing for Personalized Medicine and Customized Drug Delivery (3D-CURE) finansieras med 3 miljoner euro av Business Finland varav Åbo Akademi får 511 310 euro. Projektet som för Åbo Akademis del leds av Tapani Viitala, professor i nya läkemedelsformuleringar, i nära samarbete med professor Chunlin Xu, kommer att utveckla kunskapen om olika typer av multikomponentmaterial för medicinsk och skräddarsydd 3D-utskrift.

– Generellt sett har forskning om 3D-utskrivna läkemedel hittills utförts mest på trial-and-error basis. I detta tvärvetenskapliga projekt där vi utnyttjar och kombinerar simuleringar och ingenjörs-, material- och farmaceutisk vetenskap har vi  som mål att systematiskt fördjupa våra kunskaper i hur olika material- och processparametrar skall kontrolleras för att kunna framställa skräddarsydda 3D-printade läkemedel för olika typer av läkemedelssubstanser. Detta medför att vi i framtiden inte behöver pröva oss fram utan vet exakt hur vi ska framställa ett 3D-printat läkemedel för ett visst ändamål, samtidigt som vi tar fram nya material som är optimerade för detta, säger Viitala.

3D-CURE sammanför fyra olika forskningsorganisationer och flera företag. Åbo yrkeshögskola som leder projektet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet bildar tillsammans med företagen Bayer, Brinter, Gasera, CH-Bioforce, UPM Biomedicals, Rokote Laboratories, DelSiTech och EDR & Medeso ett konsortium för att utveckla ett brett spektrum av kompletterande kompetenser. Konsortiet omfattar hela värdekedjan från råmaterial till design, tillverkning och kvalitetshantering av nya läkemedel och medicintekniska produkter med flera komponenter samt 3D-utskrifter av dessa. Projektet hoppas generera ny kunskap om lämpligheten av 3D-utskrift för läkemedelstillverkning samt utforska möjligheterna till realtidsövervakning av 3D-utskriftsprocessen.

 

Projektet pågår 1.5.2023 – 13.4.2025.

 

För mera information, kontakta:

Tapani Viitala, professor i nya läkemedelsformuleringar (tjänsten delas mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet),
Tel: 050 41 54 529
Epost: tapani.viitala@abo.fi