Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Projekt EDGE – sensornära analys är nästa inom industriell IoT

Projektet ”EDGE – Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Concept” utvecklar metoder för att utföra analys nära de sensorer som genererar data. Forskare i informationsteknologi vid Åbo Akademi deltar i projektet, som utförs som företagssamarbete mellan tre finländska universitet och elva företag.

Den tillverkande industrin installerar mängder av sensor för att följa upp både tillverkning och själva produkterna. Till exempel har en bil idag mer än 100 sensorer, och Airbus A350 har nära 6000 sensorer som genererar 2.5 terabyte data per dag.

Datamängderna är så stora att det i praktiken är omöjligt att föra över alla data till centrala datacenter för processering.

– Samtidigt finns det ett behov av att utnyttja de data som finns tillgängliga, för att uppnå mervärden såsom optimerad användningsgrad, flexibla serviceintervall eller generellt förbättrad situationsmedvetenhet, säger Jerker Björkqvist, akademilektor i datateknik vid Åbo Akademi.

För att bättre kunna utnyttja de stora mängder data som finns tillgängliga utvecklar projektet EDGE metodik för att redan vid sensorerna förädla data till information i kompakt form. Denna information kan sedan lätt överföras över datanät för att utnyttjas i företagens affärsprocesser.

Projektet görs som ett samprojekt mellan tre universitet (Åbo Akademi, Tammerfors tekniska universitet och Vasa universitet) och elva företag (Wärtsilä, Wapice, Sataservice, Silo.AI, Fingrid, Ponsse, Epec, Solita, Top Data Science, Meluta och KNL Networks).

Åbo Akademis budget för projektet är 780 000 euro och samfinansieras av Business Finland, Åbo Akademi och deltagande företag. Projektet utförs under perioden november 2018–oktober 2020.

 

Mera information:

Jerker Björkqvist
Akademilektor i datateknik vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 052 8758