Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Professorsinstallation vid Åbo Akademi

Tre nya professorer installeras vid Åbo Akademi fredagen den 6 mars 2020. Installationen äger rum klockan 17 i Gamla Akademihusets solennitetssal, Rothoviusgatan 2, Åbo.

FD Anette Hallin installeras som professor i företagsekonomi, särskilt organisation och ledning, vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Med anledning av installationen håller Hallin den offentliga föreläsningen Den fjärde industriella revolutionen – eller kejsarns nya kläder? Teknik, organisering och förändring.

Hallin är född den 4 september 1969 i Stockholm, Sverige. Hon avlade filosofie doktorsexamen 2009 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

 

Doktor i medicinsk vetenskap Viveka Lyberg Åhlander installeras som professor i logopedi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Med anledning av installationen håller Lyberg Åhlander den offentliga föreläsningen Rösten i tiden och rummet: Talarkomfort och lyssnaransträngning.

Lyberg Åhlander är född den 28 december 1965 i Domsjö, Sverige. Hon avlade doktorsexamen i medicinsk vetenskap 2011 vid Lunds universitet.

 

FD Cecilia Sahlgren installeras som professor i cellbiologi vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Med anledning av installationen håller Sahlgren den offentliga föreläsningen Biologisk design – cellulära ödesbeslut i komplexa miljöer.

Sahlgren är född den 20 juli 1970 i Borgå. Hon avlade filosofie doktorsexamen 2002 vid Åbo Akademi.

 

Installationsföreläsningarna i Gamla Akademihusets solennitetssal är öppna för allmänheten.

 

Professor Anette Hallin nås på:
Tfn: +358 50 478 0136
E-post: anette.hallin@abo.fi
Bild: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hallin_Anette.jpg

 

Professor Viveka Lyberg Åhlander nås på:
Tfn: +358 50 476 3564
E-post: viveka.lybergahlander@abo.fi
Bild: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lyberg-Ahlander_Viveka.jpg

 

Professor Cecilia Sahlgren nås på:
Tfn: + 358 50 300 9680
E-post: cecilia.sahlgren@abo.fi
Bild: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/02/BvOF-2015-TUe-BMT-Cecilia-Sahlgren-staand-.jpg