Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
12.4.2018

Professorsinstallation vid Åbo Akademi

Tre nya professorer installeras vid Åbo Akademi fredagen den 20 april 2018, kl. 18. Installationen äger rum i Gamla Akademihusets Solennitetssal, Rothoviusgatan 2, Åbo.

TkD Anders Brink installeras som professor i processteknik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Under installationen ger Brink en föreläsning i ämnet ”Processteknisk ingenjörskonst – teori i praktiken”.

ED Wilhelm Barner-Rasmussen installeras som professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring och internationell kommunikation vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Under installationen ger Barner-Rasmussen en föreläsning över ämnet ”Språk och förståelse i internationell företagsverksamhet”.

PD Kimmo Grönlund installeras som professor i statskunskap vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Under installationen ger Grönlund en föreläsning över ämnet ”Är statsvetenskap en vetenskap?”.

Installationsföreläsningarna är öppna för allmänheten.

Professor Anders Brink nås på:
Telefon: 046 921 6955
E-post: anders.brink@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Anders_Brink.jpg

Professor Wilhelm Barner-Rasmussen nås på:
Telefon: 050 597 3794
E-post: wilhelm.barner-rasmussen@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Wilhelm_Barner-Rasmussen.jpg

Professor Kimmo Grönlund nås på:
Telefon: 050 409 6409
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Kimmo_Gronlund.jpg


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör