Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
12.4.2018

Professorsinstallation vid Åbo Akademi

Tre nya professorer installeras vid Åbo Akademi fredagen den 20 april 2018, kl. 18. Installationen äger rum i Gamla Akademihusets Solennitetssal, Rothoviusgatan 2, Åbo.

TkD Anders Brink installeras som professor i processteknik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Under installationen ger Brink en föreläsning i ämnet ”Processteknisk ingenjörskonst – teori i praktiken”.

ED Wilhelm Barner-Rasmussen installeras som professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring och internationell kommunikation vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Under installationen ger Barner-Rasmussen en föreläsning över ämnet ”Språk och förståelse i internationell företagsverksamhet”.

PD Kimmo Grönlund installeras som professor i statskunskap vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Under installationen ger Grönlund en föreläsning över ämnet ”Är statsvetenskap en vetenskap?”.

Installationsföreläsningarna är öppna för allmänheten.

Professor Anders Brink nås på:
Telefon: 046 921 6955
E-post: anders.brink@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Anders_Brink.jpg

Professor Wilhelm Barner-Rasmussen nås på:
Telefon: 050 597 3794
E-post: wilhelm.barner-rasmussen@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Wilhelm_Barner-Rasmussen.jpg

Professor Kimmo Grönlund nås på:
Telefon: 050 409 6409
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Kimmo_Gronlund.jpg


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör