Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Jyri-Pekka Mikkola invald i Finska Vetenskapsakademien

Teknologie doktor Jyri-Pekka Mikkola har blivit invald i Finska Vetenskapsakademien som är en allmänvetenskaplig akademi grundad 1908 och som har till uppgift att främja vetenskaplig forskning samt att verka som en kontakt mellan meriterade forskare.

Mikkola är professor i teknisk kemi, hållbar utveckling vid Umeå universitet och professor på deltid vid Åbo Akademi. Hans aktiva forsknings- och utvecklingsverksamhet har varit av stor betydelse för båda universiteten.

Professor Jyri-Pekka Mikkola står med armarna i kors och lutar sig mot sin pappas gamla Saab.
Jyri-Pekka Mikkola har testat bränslet i sin pappas 40 år gamla Saab, som gick ”som en raket”.

Professor Mikkolas centrala forskningsområden är katalytisk förädling av biomassa till biobränslen och värdefulla kemikalier, utveckling av nya katalytiska material samt tillämpning av joniska vätskor i kemiska processer.

Mikkola har författat och medförfattat av ca 350 peer-review-artiklar och har framgångsrikt handlett 20 doktorsavhandlingar vid Umeå universitet och Åbo Akademi. Han har på olika sätt också deltagit aktivt i popularisering av vetenskap och teknologi.

Totalt välkomnade Finska Vetenskapsakademi 29 nya medlemmar under sitt möte den 28 april 2023. De nya medlemmarna representerar ett brett spektrum av den finländska vetenskapen.