Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Professor Jyri-Pekka Mikkola invald i Finska Vetenskaps-Societeten

Teknologie doktor Jyri-Pekka Mikkola har blivit invald i Finlands äldsta och mest prestigefyllda vetenskapsakademi Finska Vetenskaps-Societeten, Societas Scientiarium Fennica, som grundades 1838.

Mikkola är professor i teknisk kemi, hållbar utveckling vid Umeå universitet och professor på deltid vid Åbo Akademi. Hans aktiva forsknings- och utvecklingsverksamhet har varit av stor betydelse för båda universiteten.

Mikkola är författare och medförfattare av ca 350 peer-review -artiklar. Han har på olika sätt också deltagit aktivt i popularisering av vetenskap och teknologi. Han har en förmåga att inspirera den yngre forskargenerationen: han har framgångsrikt handlett 20 doktorsavhandlingar vid Umeå universitet och Åbo Akademi. Fyra  av hans doktorander har fått nationella och internationella pris för sina doktorsavhandlingar.

Professor Mikkolas centrala forskningsområden är katalytisk förädling av biomassa till biobränslen och värdefulla kemikalier, utveckling av nya katalytiska material samt tillämpning av joniska vätskor i kemiska processer.

– Mikkola är en synnerligen fantasifull forskare som har förmågan att tänka out-of-the-box. Detta har under de senaste åren lett till flera toppublikationer och patent. Det är en stor glädje att se hur mina tidigare doktorander avancerar i vetenskapsvärlden, säger akademiprofessor Tapio Salmi, vid Åbo Akademi.

Professor Jyri-Pekka Mikkola står med armarna i kors och lutar sig mot sin pappas gamla Saab.
Jyri-Pekka Mikkola (foto från 2018) utvecklade ett koldioxid­neutralt bränsle som han testade i sin pappas 40 år gamla Saab, som gick ”som en raket”.