Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Anette Hallin ordförande för föreningen Företagsekonomi i Sverige

Anette Hallin
Anette Hallin är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och vid Mälardalens högskola i Sverige.

Anette Hallin, professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning, vid Åbo Akademi har utsetts till ordförande för föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) för perioden 2021–2023.

Föreningen arbetar för att främja utvecklingen av akademisk utbildning, forskning och samhällskontakter inom ämnet företagsekonomi vid högskolor med utbildning i företagsekonomi på svenska.

Också Åbo Akademi deltar i samarbetet.

– Jag är väldigt glad över det här förtroendeuppdraget som innebär en möjlighet att ytterligare stärka Åbo Akademis position som ”Nordens port till Finland”, enligt akademins nya strategi, inom det företagsekonomiska området, säger Hallin.