Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Ny metod för att bedöma reformers konsekvenser för landsbygden

Ny metod för att bedöma och hantera konsekvenser av reformer för landsbygden tas fram vid Åbo Akademi i Vasa. Mediernas representanter inbjuds till pressinfo om metoden tisdagen den 15 oktober kl. 10.00 i Academill, Strandgatan 2 i Vasa, rum B607.

Den senaste statistiken på befolkningsutvecklingen visar att landsbygdens situation blir allt mer utmanande. Samtidigt är det oundvikligt att den offentliga förvaltningen i framtiden kommer att centraliseras ytterligare.

Metoden för att säkra landsbygden i samhällsreformer, så kallad landsbygdssäkring, har framförallt bestått av bedömningar och utredningar på ministerienivå. Vid regionalvetenskapen vid Åbo Akademi i Vasa har man utvecklat en metod för att göra detsamma bottom-up, det vill säga så att säkringen görs utgående från samt med medverkan av det lokala. Veterligen är det första gången en sådan ansats görs.

Metoden har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen, som arrangerar ett slutseminarium den 28 oktober kl. 13.00 i Bocks Corner Brewery, Gerbyvägen 16 i Vasa. Tanken med seminariet är att bjuda in kommunala och regionala tjänstemän för att diskutera och ge feedback på den framtagna metoden.

För mera information:

Kenneth Nordberg
Projektforskare vid enheten för demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi
Tfn +358 50 542 4307

Ann-Sofi Backgren
Landsbygdspolitiska rådet/IDNET
Tfn +358 50 522 2642

 

Rad med logon