Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ion Petre
Ion Petre, professor i datavetenskap vid Åbo Akademi. Foto: Marcus Prest.

Precisa cancermediciner tas fram med hjälp av artificiell intelligens

Metoder som utnyttjar artificiell intelligens för att ta fram precisa cancermediciner utvecklas vid datavetenskapen vid Åbo Akademi, vid laboratoriet Computational Biomodeling (Combio). Laboratoriet är gemensamt för Åbo Akademi och Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (TUCS). Den pågående forskningen har nu fått en rejäl knuff framåt i och med förnyad finansiering från Business Finland.

Forskningsprojektet går ut på att använda patientens egna molekylärdata för att med hjälp av artificiell intelligens identifiera den bästa kombinationen av läkemedel för ifrågavarande patient. Nätverksbaserad modellering spelar en viktig roll i arbetet: patientdata på genomnivå integreras med detaljerade interaktionsnätverk för varje gen. Dessa kan analyseras med de algoritmer som forskarna vid Combio nyligen utvecklade för att identifiera läkemedelskombinationer och hämmare (inhibitorer) som mest sannolikt ger terapeutisk effekt, det vill säga biter på sjukdomen.

Projektet fokuserar på individuella patienter med målet att dynamiskt anpassa deras terapeutiska strategier för att undvika läkemedelsresistens.

Utöver Computational Biomodeling-laboratoriet involverar projektet fyra finländska företag: Misvik Biology, Medi Sapiens, Orion Pharma och Euformatics.

En ny part i projektet är Moffitt Cancer Research Centre i Tampa, USA, med tillgång till stora patientdatabaser och omfattande valideringskapacitet. Infrastrukturen vid Moffitt Cancer Research Centre ger forskarna tillgång till omfattande patientsampel, genediteringstekniker, analys på genomnivå, och translationella studier (dvs. nära utbyte med konkreta vårdfall). Det här möjliggör en mycket kort distans mellan dataprognos och experimentell validering.

Business Finland beviljade laboratoriet Computational Biomodeling vid Åbo Akademi 288 000 euro för att under tolv månader kunna gå vidare med forskningen. Projektet leds av universitetsforskare Eugen Czeizler och professor Ion Petre vid ämnet datavetenskap vid Åbo Akademi. Business Finland bildades i början av år 2018 när Finpro och Tekes slogs ihop till en organisation.

För mera information:

Professor i datavetenskap vid Åbo Akademi
Ion Petre

E-post: ion.petre@abo.fi
Telefon: +358 46 920 8400
http://users.abo.fi/ipetre/

Läs mera om cancerforskning genom matematik i tidigare artikel i MfÅA.