Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Potentiellt banbrytande postdoktoral forskning om biomarkörer får 2,5 miljoner euro från ERC

Eleonora Macchia, forskare vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, har fått ett prestigefyllt ERC Starting Grant bidrag på nästan 2,5 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet för sitt projekt NoOne: A binary sensor with single-molecule digit to discriminate biofluids enclosing zero or at least one biomarker. ERC Starting Grants delas ut till lovande unga forskare att arbeta med en potentiellt banbrytande forskningsidé.

NoOne projektet syftar till att utveckla upptäckandet av biomarkörer som indikerar cancer samt virus och bakterier hos människor, djur och växter. Biomarkörer är mätbara indikatorer på ett visst sjukdomstillstånd hos en organism. Det har funnits en ökande efterfrågan på diagnostiska markörer som möjliggör tillförlitlig och icke-invasiv screening av perifera biovätskor. Det är också fastställt att en universell screening mot livshotande sjukdomar, t.ex. cancer eller utbrott av infektionssjukdomar, endast kan åstadkommas genom att kombinera genom- och proteinmarkörbaserade tester. NoOne-projektet syftar till att utforma, konstruera, tillverka och validera en banbrytande plattform som bygger på en binär bioelektronisk sensor med en enda molekyl som på ett tillförlitligt sätt kan särskilja prover av biovätska som innehåller noll biomarkörer från prover som bara innehåller en.

Bild på forskaren Eleonora Macchia
Eleonora Macchia, fotograf: Marianna Ladisa

Tekniken kan användas för att på ett ultimat sätt upptäcka binär avkänning av både proteiner/peptider och genomiska markörer för att möjliggöra tillförlitlig screening av sjukdomar som cancer samt virus- och bakterieinfektioner. Den binära plattformen NoOne är utformad för att vara bärbar, kostnadseffektiv, lätt att använda och med en tid till resultat inom en timme, vilket gör den idealisk för tillämpningar på plats i vården. Prototypen kommer att göra det möjligt för kliniker, fytopatologer och veterinärer att med en konfidensnivå på 99% identifiera de prover som är helt fria från ett protein, en peptid eller en genomisk markör samt från en patogen (virus eller bakterier) bland de prover som innehåller minst en sådan. Detta gör NoOne-plattformen till den bästa någonsin när det gäller att möjliggöra en snabb, mycket tillförlitlig och kostnadseffektiv identifiering av den delmängd biologiska prover som tillhör den potentiellt sjuka delen av en population. Detta är av yttersta vikt för prediktiv screening av människor, växter eller djur.

NoOne kommer att demonstrera sin effektivitet i viktiga relevanta tillämpningar, t.ex. binär detektion av biomarkörer för bukspottkörtelcancer, SARS-CoV-2-virus, Xylella Fastidiosa-bakterien och analys av posttraditionella peptider som visar på fosforylerade former som reglerar samverkan med onkogena signalvägar.

Det aktuella projektet är mycket tvärvetenskapligt och omfattar banbrytande aspekter av analytisk kemi, kemiteknik, materialteknik, anordningsfysik, elektrokemi, elektronik och biokemi. Forskargruppen, som består av kunniga forskare med kompletterande vetenskaplig bakgrund och kompetens, kommer att bestå av professor Ronald Österbacka och Cecilia Sahlgren vid Åbo Akademi samt professor Luisa Torsi och Maria Chironna vid universitetet i Bari. Macchia kommer också att samarbeta med professor Irene Esposito, Universitety of Duesseldorf, Dr. Pasquale Saldarelli – National Research Council, Bari och professor Fabrizio Torricelli – Department of Information Engineering, University of Brescia.

Eleonora Macchia började vid Åbo Akademis fakultet för naturvetenskap och teknik 2019 och blev postdoktoral forskare med stöd från Finlands Akademi 2020. Hon har nyligen utnämnts till biträdande professor (tenure track) vid universitetet i Bari, Italien. NoOne projektet och Eleonora Macchia kommer att ha en dubbel anknytning till Åbo Akademi och UNIBA, vilket också kommer att främja samarbetet mellan de två universiteten.