Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Pirjatanniemi får finansiering av FA

Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi, har beviljats 288 069 euro i forskningsfinansiering av Finlands Akademi för tiden 1.6.2019–31.8.2022. Finansieringen ges för projektet Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (”Intimitet i en datadriven kultur”) som är en del av forskningskonsortiet IDA, lett av Susanna Paasonen vid Åbo universitet.

Finansieringen ges som en del av rådets för strategisk forsknings (RSF) program Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025). Forskningen inom temat söker lösningar på hur växelverkan mellan teknisk utveckling, institutionella och organisatoriska strukturer och olika kulturer kan stödjas så att alla inkluderas i ett allt mer mångkulturellt och teknifierat samhälle.