Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Kaarlo Kalliala, Nalle Öhman, Nina Söderlund och Ester Laurell.

BILDER: Pekka Tenhonen

Pilgrimsvandrarna hämtade svarsgåva från Trondheim till Åbo

Den nya pilgrimsleden S:t Olofs sjöled (St Olav Waterway) är officiellt invigd och invigningsvandringen är avklarad. Tisdagen den 13 augusti 2019 anlände en svarsgåva till Åbo. Gåvan är en åtta kilogram tung och cirka 800 år gammal sten, en bit av Nidarosdomen i Trondheim i Norge. Gåvan överräcktes till biskopen i Åbo stift, Kaarlo Kalliala.

Invigningsvandringen inleddes vid Åbo domkyrka den 25 maj 2019. Vandringen skedde i form av en stafett som bar ett budskap från ärkebiskopen i Finland till biskopen i Trondheim. I budkavlen står på tre språk om rörelse, om när tiden uppstod och om Jesu vandring på jorden. Budskapet har burits av närmare hundra personer längs den cirka 1 200 km långa vägen till Trondheim. Varje kväll har budskapet lästs upp på den plats där pilgrimerna övernattat. Budskapet överräcktes till ärkebiskopen i Trondheim på Sankt Olofsdagen den 29 juli 2019.

Som svarsgåva sände ärkebiskopen i Trondheim en bit av Nidarosdomen, det vill säga domkyrkan i Trondheim. Stenen har plockats ned i samband med att en del av domkyrkan renoveras. Ester Laurell vid Central Baltic-organisationen på Åland tog emot gåvan i Trondheim och överräckte den nu till Kalliala i Åbo. Stenen ska uppbevaras i Åbo domkyrka.

en man tar emot en stor, sten av en kvinna

I överräckningen deltog också Nalle Öhman ordförande för föreningen Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry och Nina Söderlund, projektkoordinator för projektet St Olav Waterway.

Pilgrimsleden har sedan hösten 2016 utvecklats med hjälp av EU-medel ur Central Baltic-programmet. Projektet St Olav Waterway pågår till mars 2020 och har en budget på ca 1,5 miljoner euro. Åbo Akademi är huvudman för projektet via Centret för livslångt lärande (CLL). Sedan december 2018 är rutten certifierad som officiell Olofsled i Norden och den blev samtidigt Finlands första officiella led bland de 33 europeiska kulturvägarna.

I St Olav Waterway-projektet deltar åtta samarbetsparter, utöver Åbo Akademi (CLL), i Finland också Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär. På Åland är föreningen Franciskus på Kökar och Sottunga kommun parter i projektet. För Ålands del är medfinansiären Ålands landskapsregering. I Sverige deltar kommunerna Söderhamn och Östhammar, samt föreningen Pilgrimstid Sverige.


För mera information:
Nina Söderlund, tel. 050 527 8180 eller e-post: nina.soderlund@abo.fi
https://stolavwaterway.com/