Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

PBI Prize 2022 tilldelas Henrik Ringbom och Felix Collin

Årets PBI Prize, grundat av PBI Stiftelsen, tilldelas för ett kapitel som publicerats i den vetenskapliga boken: ”Autonomous Ships and the Law” (2021). Titeln på kapitlet är ”Terminology and concepts” (terminologi och begrepp). Det tar upp de viktigaste frågorna och begreppen som är nödvändiga för att förstå och reglera autonoma fartyg och hur de förhåller sig till varandra.

Alla befintliga sjöfartsregler bygger på antagandet att det är människor som styr fartyget och ansvarar för alla beslut ombord. Utvecklingen av teknik som kan driva fartyg autonomt har därför medfört ett behov av nya regler på detta område, men hur dessa regler ska utformas är fortfarande öppet. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har börjat arbeta med frågan, men det finns fortfarande ingen överenskommelse om vilka nyckelkomponenter som bör identifieras för ändamålet.

I artikeln identifieras tre huvudelement som utgör kärnan i fartygsautomatiseringen: den tekniska kapaciteten, bemanningsnivån och autonominivån. Alla tre beståndsdelar kan finnas, mer eller mindre, på en glidande skala, och är sammankopplade i den meningen att en förändring av en av beståndsdelarna påverkar förutsättningarna för de andra två. De tre frågorna ger upphov till mycket olika rättsliga frågor och fungerar inom olika tidsperspektiv, vilket understryker behovet av att skilja dem åt i det framtida regelverket.

– En fungerande teoretisk ram för att hantera autonoma fartyg är avgörande för en framgångsrik reglering av frågan, betonar Ringbom och Collin. Regleringsprocessen börjar först nu ta form inom IMO, och vi hoppas att vår artikel kan vara till hjälp för de delegater som är involverade i denna process, säger författarna, som hoppas att priset kan bidra till att öka synligheten för deras forskning.

PBI Prize, som finansieras av PBI Stiftelsen, delas i år ut för andra gången. Priset är ett årligt pris för finländsk forskning på internationell hög nivå inom företagsledning och organisation med särskild inriktning på internationell projektverksamhet. Priset delas ut av PBI Stiftelsen i samarbete med Åbo Akademi och prissumman är 5 000 euro. Mottagaren bestäms av PBI Stiftelsens styrelse utifrån en internationell, extern evaluering.

 

Mera information om den prisbelönta artikeln:

Henrik Ringbom
professor i havsjuridik vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 763 1071
E-post: henrik.ringbom@abo.fi

Mera information om PBI Prize:

Kim Wikström
professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 553 3289
E-post: kim.wikstrom@abo.fi