Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Över femtio studerande prövade på livet som diplomingenjör vid Åbo Akademi

Den 5 mars hölls DI-dagen för fjärde året i rad vid Åbo Akademi. Evenemanget riktar sig till andra och tredje årets studerande i gymnasiet med intresse för diplomingenjörsstudier. I år deltog över femtio studerande från gymnasier i hela Svenskfinland, från Uleåborg i norr till Borgå i öst. Det var första gången som evenemanget ordnades i nybyggda Aurum.

Under dagen fick besökarna bekanta sig med DI-studierna genom att träffa fem diplomingenjörsalumner som berättade om sina studier och karriärval.

Paneldiskussion med DI-studerande.
Paneldiskussion med DI-studerande. Under pizzakvällen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor om studielivet i Åbo. Foto: Bettina Rehnström

– Jag visste egentligen inte alls vad en diplomingenjör gör innan jag kom hit, men jag ville gärna se Åbo Akademi. Intresset för diplomingenjörsstudier har växt under dagen, vi har fått en bra bild av vad studierna innebär, säger Ellen Pöyhtäri från Uleåborgs Svenska Privatskola.

En annan viktig del av dagen var Future DI-challenge, där deltagarna fick ta del av lösningar för framtidens energiförsörjning och teknologier för hälsa. I år var tävlingen uppdelad i två aktuella teman: Teknologier för hälsa och Hur ser framtidens energiförsörjning ut? Deltagarna fick utföra en praktisk laboration och delta i relevanta föreläsningar och svara på frågor om tävlingens teman.

–  Jag var lite orolig över tävlingsdelen på förhand, men den visade sig vara helt annorlunda än jag hade trott! Jag trodde vi skulle sitta och skriva prov i tre timmar, men det var mycket mer mångsidigt i och med presentationerna och labbandet, säger Olivia Munck från Gymnasiet Grankulla Samskola.

Under Future DI-challenge deltar gymnasisterna i en laboration där design av olika diagnostiktest undersöks.
I Future DI-challenge ingick en laboration där design av olika diagnostiktest undersöktes. Deltagarna fick se innehållet i ett coronasnabbtest och undersöka hur vaxprintat papper fungerar i dylika tester. Foto: Einar Olson.

Inom tävlingsdelen Teknologier för hälsa behandlades olika sätt att detektera hälsorelaterade ämnen och i de splitternya undervisningslaboratorierna fick deltagarna själv testa pappersbaserad diagnostik, som relaterar bland annat till coronasnabbtest, ett av dagens mest använda sätt att upptäcka coronasmitta på ett billigt och tillförlitligt sätt.

–  Med hjälp av pappersbaserad diagnostik kan man billigt, enkelt och med ett bionedbrytbart material detektera till exempel virus eller hormoner hos patienten och på så vis få bekräftelse på olika sjukdomar eller om möjlig graviditet. Detta är ett bra exempel på framgångsrik tvärvetenskaplig forskning som bedrivs vid Åbo Akademi, säger Jan Gustafsson, akademilektor i kemisk träförädlingsteknik.

 

Två av vinnarna av DI-dagens tävling 2022

Vinnarna Casimir Rönnlöf (vänster) och Junias Vasama (höger) efter prisutdelningen. Foto: Einar Olson.

De tre som placerade sig högst i Future DI-challenge kunde vinna en studieplats vid en av Åbo Akademis två diplomingenjörslinjer: kemi- och processteknik och informationsteknologi, samt fina priser från Apple. Årets vinnare var Junias Vasama från Borgå gymnasium, Victor Blom från Korsholms gymnasium och Casimir Rönnlöf från Katedralskolan i Åbo.

DI-dagen var möjlig tack vare våra sponsorer Wärtsilä, Andritz, UPM, Basf, Stora Enso, Tfif och FITech, tack för samarbetet!