Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet har utsett årets vuxenstuderande, Lotta Wennqvist

Öppna universitetet har utsett årets vuxenstuderande, Lotta Wennqvist.

Öppna universitetet har utsett årets vuxenstuderande, Lotta Wennqvist.Lotta har på basen av sina studier vid öppna…

Julkaissut Åbo Akademis öppna universitet Perjantai 2. marraskuu 2018