Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt UKM-finansierat universitetssamarbete ökar utbudet av cyber-säkerhetsutbildning

Jyväskylä universitet koordinerar ett projekt vars mål är att utveckla cybersäkerhetsutbildningen i Finland. Andra som är med och förverkligar projektet är Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, Uleåborg universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Syftet med projektet är att bemöta bristen på cybersäkerhetsexperter i Finland genom att förbättra samarbetet mellan universiteten, öppna studiemöjligheter över högskolornas gränser och erbjuda fortbildning även till företag.

Som svar på den rådande bristen på cybersäkerhetsexperter i Finland beviljade undervisnings- och kulturministeriet i december 2022 totalt 2,2 miljoner euro i diskretionär finansiering för utvecklingen av cybersäkerhetsutbildningen i Finland.

Projektet koordineras av Jyväskylä universitet och följande universitet deltar; Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, Uleåborg universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Finansieringen av projektet är uppdelad mellan dessa universitet.

Ansvarig ledare för projektet, professor Mikko Siponen från Jyväskylä universitet, säger att huvudmålet med projektet är att öka antalet utexaminerade med specialkunskaper i Finland.

– Projektet ökar den cybersäkerhetsutbildning som erbjuds universitetsstudenter över universitetsgränserna, säger Siponen.

Samarbete mellan universiteten och gemensamma utbildningslösningar ska utvecklas så att studenter i framtiden kan komplettera sina kunskaper med olika universitets cybersäkerhetsstudieutbud, oavsett vilket universitet de är inskrivna på.

– Projektet är en utmärkt möjlighet att utvidga kursutbudet inom cybersäkerhet. Det här hjälper våra studeranden att förbereda sig för de utmaningar som industrin och samhället står inför i framtiden, säger professor Ivan Porres som är ansvarig för projektet vid Åbo Akademi.

Syftet är att förutom för högskolestudenter även öka studieutbudet för personer som redan är i arbetslivet, till exempel genom fortbildning som erbjuds på nätet.

Brist på kompetens kan begränsa affärsutvecklingen i företag

Piia Perälä från Jyväskylä universitet, som är projektledare för projektet, säger att företag för närvarande har utmaningar att få den cybersäkerhetsexpertis de behöver, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med experter på marknaden.

– Kompetensbristen återspeglas inte bara i omfattningen av cyberkompetens i företag, utan kompetensbristen kan också begränsa företagets affärsutveckling, reflekterar Perälä.

Projektet syftar till att öka mängden cyberkompetens på den finska arbetsmarknaden. Den ökade kompetensen skapar en grund som, enligt Perälä, gör det möjligt för företag att utveckla mer mångsidiga, effektiva och innovativa cybersäkerhetslösningar.

Utöver samarbetet mellan universiteten stärker projektet även samspelet och undervisningssamarbetet med näringslivet och offentliga sektorn.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i enlighet med detta medel för att skapa ett utbildningsnätverk inom cybersäkerhet även för yrkeshögskolor. Detta nätverk koordineras av Jyväskylä yrkeshögskola. Båda projekten kommer att arbeta i nära samarbete, höja utbildningsnivån, utveckla undervisningen och ta fram brett omfattande studiehelheter inom cybersäkerhet.

 

Klicka här för att läsa det finska pressmeddelandet om projektet på Jyväskylä universitets hemsida.

 

Mer information

Professor Mikko Siponen
Ansvarig ledare
mikko.t.siponen@jyu.fi
+358 50 558 8128
Jyväskylän yliopisto

Piia Perälä
Projektchef
piia.m.h.perala@jyu.fi
+358 40 805 4541

Professor Ivan Porres
Ansvarig för projektet vid Åbo Akademi
ivan.porres@abo.fi
+358 50 409 6303

 

”Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen” är ett treårigt projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Jyväskylä universitet. Andra universitet som deltar i projektet är Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, Uleåborg universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Den totala finansieringen av projektet är 2 260 500 euro, som fördelas på de deltagande universiteten.