Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt spel hjälper att bedöma ADHD-symtom hos barn

Spelet EPELI är uppbyggt kring utmaningar i vardagen och kan effektivt hjälpa till att identifiera ADHD-symtom och även i framtiden bidra vid habiliteringen. Det visar en ny studie.

Bakom spelet ligger forskare vid Åbo Akademi, Aaltouniversitetet, Helsingfors universitet och företaget Peili Vision Oy. Det virtuella spelet simulerar vardagen och är tänkt att i framtiden vara ett hjälpmedel för att definiera barnets symtom och förmåga att fungera i vardagen mer objektivt redan innan det kommer till läkarmottagningen vilket kan påskynda bedömningen av barnets situation.

Ungefär sex procent av världens barn lever med ADHD. Symtomen inkluderar överdriven ouppmärksamhet på ålder och utvecklingsnivå, överaktivitet och impulsivt beteende. Hos grundskolebarn är rastlöshet och ouppmärksamhet de mest synliga problemen, liknande symtom kan vara mildare hos personer som inte har det faktiska ADHD-syndromet. När barns prestationer testas i en identisk lekmiljö kan skillnaderna förklaras mer objektivt.

Spelet EPELI är uppbyggt kring utmaningar i vardagen och kan effektivt hjälpa till att identifiera ADHD-symtom. I framtiden kan spelet även bidra vid habilitering av ADHD. © Peili Vision Oy

I en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Attention Disorders undersökte forskarna, Matti Laine, Åbo Akademi, Juha Salmitaival, Aaltouniversitetet, och Erik Seesjärvi, doktorand vid Helsingfors universitet tillsammans med specialister från Helsingfors universitetssjukhus, Genèves universitet och universitetet i Tillburg spelet EPELIs effektivitet för att bedöma symtomen på ADHD. Studien omfattade 47 barn med diagnosen ADHD och 65 kontrollbarn i åldrarna 9 till 12 år.

Barnen fick med hjälp av virtuella glasögon och rörelsekontroller utföra ett antal vardagliga uppgifter i en virtuell hemmiljö enligt instruktionerna som gavs. Resultaten visade att barn med diagnosen ADHD gjorde betydligt fler misstag och extra handlingar i uppgifterna än barn i kontrollgruppen. Resultaten korrelerade med skattningsskalor av symtom i vardagen som föräldrarna hade fyllt i.

– Spelet är under utveckling men redan jämförbart i noggrannhet med den väletablerade CPT-metoden som mäter upprätthållandet av uppmärksamhet mäts: i CPT ska barnet svara genom att trycka på alla bokstäver som visas på skärmen förutom bokstaven X. Dessutom kan EPELI användas för att beskriva olika vardagsutmaningar på ett mycket övergripande sätt, säger Juha Salmitaival, akademisk forskare vid Aalto-universitetet.

I spelet ska barnet utföra en del vardagliga uppgifter i en virtuell hemmiljö enligt givna instruktioner. © Peili Vision Oy

I framtiden kommer EPELI att utvecklas för att användas vid uppföljning och behandling av ADHD. Hur påverkar till exempel förändringar i vardagen eller sömnen personens prestanda? Spelet kan vara särskilt användbart för att övervaka behandlingseffekter.

– Det finns också en nätbaserad version av EPELI. Testplattformen har utvecklats för att lindra den resursbrist vården lider av i dag och kan användas exempelvis för att utföra preliminära kartläggningar och uppföljning hemifrån. I princip kan antalet personer som testas online vara hur stort som helst, säger Matti Laine, professor i psykologi vid Åbo Akademi.

Referens:
Seesjärvi, E., Puhakka, J., Aronen, E. T., Lipsanen, J., Mannerkoski, M., Hering, A., Zuber, S., Kliegel, M., Laine, M., & Salmi, J. (2021). Quantifying ADHD symptoms in open-ended everyday life contexts with a new virtual reality task. Journal of Attention Disorders. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10870547211044214