Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt samarbete ska stimulera innovationer i skärgården

Företaget A’Pelago grundar en affärsaccelerator för entreprenörer, forskare och uppstartsföretag med fokus på innovationer inom hållbar utveckling och lösningar på maritima problem. Programmet riktar sig till högskolor, samfund och företag med anknytning till Skärgårdshavet, oberoende av om de är baserade i en skärgårdskommun, på övrigt håll i Finland eller i utlandet. Åbo Akademi är en av samarbetsparterna.

Målsättning med A´Pelago Accelerator är att bygga upp ett nätverk av företag, teknologier och affärsmodeller som bidrar till företagsamheten kring skärgårdshavet. Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi är intresserad av att på bred front skapa mervärde för samhället utgående från Åbo Akademis forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet.

– Vårt ansvar är att bidra till samhället med tanke på samtidens och framtidens behov. Att detta sker inom ramen för skärgården och den marina miljön, i hjärtat av världens vackraste skärgård, passar mycket bra för Åbo Akademi, med regional närvaro i både Åboland och Österbotten samt på Åland, säger Lindfelt.

Inom ramarna för programmet hjälper 15 erfarna affärscoacher bolagen att ta fram tillväxtplaner. Ett tiotal bolag deltar i Acceleratorns första program våren 2024.

– Ett livskraftigt Skärgårdshav är en hjärtesak för oss. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att skärgårdens unika natur och biologiska mångfald ska bevaras för kommande generationer. Vårt uppdrag är att stödja innovativa entreprenörer att skapa skalbara lösningar. För ett vitalt näringsliv är mångsidighet viktigt – nycklarna till hållbart företagande skapas nu. Vi är övertygade om att djupgående kunskap och vetenskapsbaserade företag är en central del av lösningen på de största utmaningarna i Östersjöregionen, säger A’pelagos grundare Patrik Anckar och Timo Ketonen.

 

Accelerator-programmet lanseras 18.1.2024 i samarbete med bland andra Pargas stad, Åbo Akademi och LokalTapiola Sydkusten. Accelerator Partners inkluderar även Kimitoöns kommun, TOK, PBI Stiftelsen och Lukander-Ruohola HTO.

 

 

Läs mera om A’Pelagos Accelerator här (på engelska).