Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt projekt ska studera ljushantering och fotonåtervinning i solceller och dioder

Finlands Akademi har inom ramarna för sin specialutlysning beslutat att finansiera ett projekt om fotonik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Fotonik är den fysiska vetenskapen om ljusvågor, det vill säga vetenskapen bakom generering, detektering och manipulation av ljus. Inom projektet ”High-performance computations in photonics” kommer man utveckla ett ekosystem för högpresterande databeräkningar inom fotonik.

– Målen med projektet är användarvänlighet och att göra befintliga beräkningar flera storleksordningar snabbare. Ekosystemet används för att studera två lovande framtida riktningar inom fotonik: aperiodiska strukturer för ljushantering och fotonåtervinning i solceller och ljusemitterande dioder. Ljusbaserade tillämpningar är kärnan i vårt nuvarande och framtida samhälle, säger Nicklas Anttu, biträdande professor i fysik och ledare för projektet.

 

Projektet finansieras med drygt 316 000 euro av Finlands Akademi och pågår 1.1.2024 – 31.12.2026. Finansieringen är en del av Finlands Akademis specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning 2023.

Läs mera om specialfinansieringen på Finlands Akademis hemsida här.