Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt projekt ska säkra Finlands position inom förädling av biomassa

Professor Dmitry Murzins projekt Catalytic Slurry Hydrotreatment, CASH, finansieras av Business Finland med 600 000 euro. Projektets mål är att utveckla hållbara kemikalier, polymerer och bränslen av biomassarester.

För att stävja klimatförändringen krävs dramatiska förändringar i värdekedjorna inom energi-, transport- och kemisektorn, något som görs möjligt genom att utveckla och implementera hållbara fossilfria teknologier.

Målet med projektet CASH är att säkra Finlands ledande position inom utvecklingen och användningen av innovativa teknologier för att förädla biomassarester av lignocellulosa till kemikalier, polymerer och transportbränslen med lågt kolinnehåll.

– Sådana behövs för att på ett hållbart sätt säkra tillgången på viktiga material med hög efterfrågan och stor samhällelig betydelse, säger Dmitry Murzin, ledare för projektet och professor vid laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi.

Lignocellulosa är en kombination av i huvudsak lignin och cellulosa. Det är ett förhållandevis lättillgängligt råmaterial som förekommer i till exempel vedväxter och gräs, och används i hög grad för mekanisk pappersmassa och träfiberskivor.

Som råmaterial är lignocellulosa komplext. Det erbjuder enorma möjligheter att ersätta fossilbaserade råvaror, men utmaningen sitter i att skala upp och göra det ekonomiskt lönsamt.

– Det kräver att vi utvecklar ett nytt processkoncept och designar nya, avancerade och högeffektiva heterogena katalysatorer, säger Murzin.

– Målet med projektet är att utveckla nya processer för katalytisk hydrobehandling av biooljor från lignocellulosisk biomassaförvätskning. Utvecklingen av katalysatorer och processer görs parallellt med utvecklingen av ett koncept för katalysatorregenerering och aktiv metallåtervinning.

De utvecklade konceptens tekniska och ekonomiska förutsättningar utvärderas utifrån experiment på laboratorieskala.

Projektet utförs av tre forskningspartner: VTT, Uleåborgs universitet och Åbo Akademi. Samtidigt startas ett konsortium med stark industrirepresentation genom värdekedjan för att försäkra en företagsorienterad styrning och målsättning. Konsortiets industripartner är ESL Shipping, Meriaura, Savon Voima, Fortum Waste Solutions, Neste, St1 och Valmet.

Teknologier för en hållbar framtid är en av Åbo Akademis fyra forskningsprofiler.