Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
31.10.2018

Öppna universitetsstudier kan minska studentskrivningspressen

Pressen för ungdomar att lyckas i studentskrivningarna ökar då universiteten i fortsättningen baserar studentantagningen på studentbetyget. Åbo Akademi deltar som ett av elva finländska universitet i projektet Alternativ väg till universitetet / Toinen reitti yliopistoon (TRY). Målet är att minska studentskrivningspressen genom att erbjuda alternativa vägar till examensstudier. TRY-projektet håller ett inledande seminarium vid Helsingfors universitet torsdag 1.11.2018.

Från och med år 2020 ska universitetens huvudsakliga antagningsform vara antagning baserad på studentbetyg. Vid en del utbildningslinjer ska förnyade inträdesprov användas, men betygantagningen blir den huvudsakliga antagningsgrunden. Vad händer om studentbetyget inte räcker till universitetsantagning? Har tre år i gymnasiet gått till spillo?

– Alla behöver en andra chans. Framgången i studentskrivningarna får inte definiera en människans liv. Under gymnasietiden händer mycket som tar bort fokus från studentskrivningarna: man skapar sin identitet, söker rätt bransch och lär sig studiefärdigheter. Att höja vitsorden i studentskrivningarna ska inte vara det enda sätter att korrigera möjligheten till framtida studier, säger Paula Savela, projektchef för projektet Alternativ väg till universitetet.

Inom projektet ska man nu utveckla och på test genomföra alternativ till betygantagning, det vill säga alternativa vägar att komma in på universitetsstudier.

Närmare 100 projektaktörer och intressenter samlas torsdag 1.11.2018 till projektets inledningsseminarium vid Helsingfors universitet. Förutom deltagare från de olika universiteten, deltar representanter från bland annat Undervisnings- och kulturministeriet, UNIFI, föreningen för Finlands studiehandledare SOPO ry, och Finlands gymnasistförbund.

Kari Raivio, tidigare kansler och rektor för Helsingfors universitet, deltar i TRY-projektets inledningsseminarium. Projektidén föddes av Raivios insändare i Helsingin Sanomat i augusti 2017, där han konstaterade att öppna universitetsleden borde stå på vid gavel för att få motiverade och kunniga studerande till universiteten. TRY-projektet baserar sig på studier vid öppna universitet, så att studerande genom att avlägga en viss mängd studier med goda resultat, kan uppfylla antagningskraven och bli antagen till universitetet.

Projektet Alternativ väg till universitetet pågår 1.8.2018–31.12.2020, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Jyväskylä universitet. Elva universitet och ca 30 ämnen deltar i projektet. Vid Åbo Akademi deltar ämnena teologi, farmaci, informationsteknologi och rättsvetenskap.

För mera information:

Utbildningschef, Öppna universitetet vid Åbo Akademi
Majlen Saarinen
E-post: majlen.saarinen@abo.fi
Telefon: 02 215 4500

Projektchef för projektet Alternativ väg till universitetet
Paula Savela
E-post: paula.savela@jyu.fi
Telefon: 050 428 5293

Projektets webbplats: www.jyu.fi/try

Inledningsseminariets program (1.11.2018): https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/ajankohtaista-try/try-aloitusseminaari-1-11.2018


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör