Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt finskt samlingsverk gräver i språkforskningens metod

Ett nypublicerat samlingsverk om språkvetenskapens metodologi och metateori är den mest omfattande antologin inom området som publicerats på finska i Finland. Kielentutkimuksen menetelmiä presenterar och gestaltar olika riktningar och material inom språkforskningen. Den riktar sig till både studerande och längre hunna forskare.

Verket publiceras online och open access men kommer också att publiceras tryckt i fyra delar. Bland redaktörerna återfinns Urpo Nikanne, professor i finska vid Åbo Akademi, och Reetta Konstenius, gästande forskare vid Åbo Akademi. Dessutom är flera av författarna till bokens artiklar forskare vid Åbo Akademi.

Verket hittas på adressen https://doi.org/10.21435/skst.1457 och på Finska litteratursällskapets (SKS) webbsida för open access-publikationer: https://oa.finlit.fi.