Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nya vicerektorer vid Åbo Akademi

Åbo Akademis styrelse har vid sitt möte den 10 juni 2019 valt nya vicerektorer för mandatperioden 1.8.2019–31.7.2024.

På mötet valde styrelsen professor Mikael Lindfelt till vicerektor med ansvar för grundutbildningen och professor Stefan Willför till vicerektor med ansvar för forskningsfrågor. Vicerektorerna väljs för samma mandatperiod som nya rektor Moira von Wright, dvs. 1.8.2019–31.7.2024. Professor Lisbeth Fagerström fortsätter som rektor i Vasa.

Professor Marko Joas blir ny dekanus för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, medan professorerna Fritjof Sahlström och Patrik Henelius fortsätter som dekaner för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier respektive fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Blivande vicerektor Mikael Lindfelt har varit dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, och hans ersättare väljs senare.

Bild på Mikael Lindfelt: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/06/mikael_lindfelt.jpg

Bild på Stefan Willför: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/02/Willfor_Stefan.jpg

Tilläggsuppgifter:
Styrelseordförande
Thomas Wilhelmsson
Tfn: +358 50 301 9305