Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Projektet Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar undersöker tidslighet i barn- och ungdomslitteratur och ungdomskulturella genrer. Syftet med projektet är att utforska nya och annorlunda uppfattningar om tid, med utgångspunkt i ett varierat och tvärvetenskapligt material svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kulturella praktiker i Finland.

Svenska litteratursällskapet, SLS beviljade projektet 490 000 euro. Projektet kommer att anställa två litteraturvetare och en etnolog och genusvetare från 1.1.2019–31.12.2022. Projektet genomförs vid Åbo Akademi och leds av docent Mia Österlund.

SLS Vetenskapliga råd fattade beslut om projektfinansieringen torsdagen den 18 oktober 2018. Sammanlagt beviljades projekten 880 000 euro.