Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nya möjligheter för fristående behörighetsgivande studier för lärarbehörighet

Från och med våren 2023 kommer fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, FPV, att börja anta personer med lämplig examen till fristående behörighetsgivande studier (60–75 sp). Utvidgningen berör utbildningarna till klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare.

Studierna riktar sig till personer som vill utöka sina behörigheter, men utan att behöva söka in till magisterprogram som omfattar mer studier än de behöver enligt behörighetslagstiftningen.

Behörighetsgivande studier för klasslärare omfattar 60 sp och kan avläggas på ungefär ett kalenderår eller tre terminer. Vanligtvis startar kurserna i januari och pågår till december. Antagna får studierätt för två läsår.
Behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp, kan avläggas på två läsår och ger de antagna studierätt för två läsår.
De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav grundstudier i specialpedagogik, 25 sp, ska vara avlagda innan man söker in. De här kurserna kan avläggas via Öppna universitetet. De övriga studierna,35 sp, kan avläggas på ett läsår men som antagen får man studierätt för två läsår.

De studerande som antas till de fristående studierna kommer att ingå in i existerande studiegrupper och avlägger studierna med grundexamensstuderande. Det finns 2–5 studieplatser årligen beroende på vilka studier som är aktuella.

Ansökan till studierna är öppen 15.3–30.3.2023.