Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny utställning vid Forum Marinum utforskar vår relation till havet – en dialog mellan konst och vetenskap

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I utställningen Relations With the Sea vid Forum Marinum i Åbo utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och Åbobaserade naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet.

Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom fotografier som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.

Besökarna får samtidigt utforska relationerna till havet på ett personligt plan, genom minnen, känslor och associationer.

En man hanterar nät vid en brygga.
Fisketur på Nötö i Skärgårdshavet. Foto: Niclas Rantala

De fotografiska motiven är hämtade från Åbolands och västra Nylands skärgård, men temat är allmänmänskligt och globalt.

– För att kunna förvalta havet på ett långsiktigt och hållbart sätt krävs bred kunskap om havets olika ekosystemtjänster. Det handlar om försörjande tjänster som fiske, men också om kulturella tjänster som rekreation och kulturarv. De kulturella tjänsterna är någonting forskningen vet ganska lite om och därför har det varit extra intressant att försöka belysa dem i utställningen, berättar Anna Törnroos-Remes.

– Ta någonting till synes enkelt som en båt- eller fiskeutflykt, eller smörstekta abborrar en sommardag. De är bara några exempel på vardagliga men ändå kulturellt betydelsefulla saker som sammanflätar oss med havet. När vi blir varse om våra relationer till havet kan vi också bättre arbeta för att skydda havet, säger Törnroos-Remes.

Utställningen öppnar den 11 februari 2021 i Forum Marinum, Slottsgatan 72 i Åbo, och pågår till den 16 maj 2021. Den 11 februari tar Forum Marinum dessutom i bruk ett system för förhandsbokning som med hänsyn till coronarestriktioner gör det lättare planera ett tryggt museibesök.

Projektet finansieras av forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi och av Svenska kulturfonden.

Åbo Akademi har en lång tradition av Östersjöforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet.

Vill du dela med dig av dina tankar kring utställningen? Vill du delta i Åbo Akademis forskning kring temat och konkret bidra till att föra den framåt? Klicka här för att läsa mera om projektet Relations with the Sea.

Klicka här för att läsa mera om forskningsprofilen Havet.

Mera information:

Anna Törnroos-Remes, forskardoktor inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi
+358 46 920 1610
anna.m.tornroos@abo.fi

Niclas Rantala, naturfotograf
+358 40 586 3077
info@niclasrantala.com

Klicka här för pressbild. (Fisketur på Nötö i Skärgårdshavet. Foto: Niclas Rantala.)

Klicka här för utställningsplansch (pdf).