Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny psykoterapeut-utbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi startar vid ÅA hösten 2023

Hösten 2023 inleder Åbo Akademi en psykoterapeututbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi i samarbete med svenska KBT -Akademin. Antagningen till utbildningen äger rum våren 2023.

Detta är den andra psykoterapeututbildningen som startar vid Åbo Akademi. En utbildning med integrativ inriktning startade redan hösten 2022. Bristen på psykoterapeuter i Finland har under en längre tid diskuterats och lyfts upp i medierna. Ökande psykisk ohälsa är en orsak till problemet.

– Med hjälp av dessa utbildningar kommer det på sikt att bli lättare att få tillgång till psykoterapi även på svenska, vilket för närvarande är extra svårt i vissa regioner, säger Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Kraven på psykoterapeututbildning skärptes i början av 2010-talet och utbildningen knöts till universiteten, vilket har skapat nya utmaningar. Det har inte heller varit självklart att hitta utbildare för psykoterapeututbildningar på svenska, särskilt för vissa inriktningar. Nästan all psykoterapeututbildning på svenska i Finland har hittills i praktiken haft psykodynamisk inriktning.

– Det finns ett stort behov av andra terapiformer och sådana som flexibelt kan användas både i korta och långa terapier. Vi är nöjda med att vi vid sidan av den integrativa utbildningen nu också kan utbilda psykoterapeuter med mera specifik inriktning på kognitiv beteendeterapi, säger Katarina Finnilä, universitetslektor i psykologi som leder utvecklingsarbetet vid Åbo Akademi.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform förankrad i kognitiv-, inlärnings-, utvecklings- och neuropsykologi. Inom KBT jobbar man med tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och gärningar. Målet är att varsebli och analysera bakgrund, mönster, motiv, och konsekvenser av beteenden och via färdighetsträning öka förutsättningarna för förändring. Utbildningen ger färdigheter för såväl korta- som längre psykoterapier och lämpar sig för såväl den privata som offentliga sektorn.

Monica Gammelgård.
Monica Gammelgård, ansvarig utbildare, KBT-Akademin

– Vid KBT-Akademin finns det en gedigen erfarenhet av utbildning inom ramarna för just kognitiv beteendeterapi. Vi har också ett nära samarbete med Finska föreningen för beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi rf, samt ett flertal svenska och internationella aktörer, berättar Monica Gammelgård, ansvarig utbildare vid KBT-Akademin.

 

 

 

 

Den 1.12.2022 klockan 18.00–19.30 arrangeras ett informationsevenemang om utbildningen som riktar sig till alla som är intresserade av att ansöka om studieplats. Klicka här för mera information om evenemanget och länk till anmälan.

Mera information om Åbo Akademis psykoterapeututbildning: https://www.abo.fi/psykoterapeututbildning/

 

Kontaktuppgifter:

Katarina Finnilä, universitetslektor i psykologi, Åbo Akademi
Tfn +358 50 343 3044

Monica Gammelgård, ansvarig utbildare, KBT-Akademin
Tfn +358 50 528 2726