Skriv här det du söker efter!

Ny forskning ska minska utsläppen inom sjöfarten

Ny forskning ska minska utsläppen inom sjöfarten

Eftersom 90 procent av Finlands export och 80 procent av importen transporteras till sjöss spelar utsläppen från sjötransporter en viktig roll när lastägare strävar efter att minska utsläppen i sina leveranskedjor.

Den alarmerande rapporten från Förenta nationernas klimatpanel IPCC som publicerades i mitten av augusti understryker behovet av proaktiva åtgärder inom alla sektorer. Dessutom har rapporteringen av utsläpp inom sjöfarten fått ökad uppmärksamhet efter att EU-kommissionen offentliggjort sitt förslag till nya krav på energi som används ombord på fartyg.

Rederierna Viking Line, ESL Shipping samt Attracs, som erbjuder system för transportstyrning, har nyligen gått samman med Åbo Akademi och PBI Research Institute för att lösa de mest akuta hindren för att minska utsläppen inom sjöfarten och förbättra insynen i branschen.

Syftet med projektet, som kallas DEOS – Driving Emissions Out of Shipping, är att utveckla modeller för utsläppsrapportering som gör det möjligt för lastägare att förstå utsläppen i sin leveranskedja och välja verifierade transporter med låga utsläpp som ger dem och aktörerna i deras leveranskedja en konkurrensfördel.

Magnus Gustafsson, forskningschef vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi understryker det akuta behovet av det här projektet.

– Ny forskning har visat att konsumenterna i dag är redo för och till och med kräver hållbara produkter. Genom att välja transporter med lägre utsläpp och göra konsumenterna medvetna om utsläppen från sjöfarten kan lastägare stödja sina kunder i att göra mer hållbara val i vardagen, säger Gustafsson.

DEOS har fått finansiering från Business Finland, den finska regeringens organisation för innovationsfinansiering. Projektet är planerat att pågå till våren 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Gustafsson, forskningschef vid laboratoriet för industriell ekonomi
magnus.gustafsson@abo.fi
+358 40 554 0507