Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny forskarantologi om tystnad och om att bli tystad i barnlitteraturen

Hur bejakas tystnaden i Mumindalen? Vad fyller vaggvisan egentligen för funktion? Hur ser barnboksutgivningen ut i dagens Hong Kong? Och vilka strategier tar en filur som Karlsson på taket till för att tysta andra? Det är några av de frågor som tas upp i en ny internationell forskarantologi om tystnad och om att bli tystad i barn- och ungdomslitteraturen.

Forskarantologin Silence and Silencing in Children’s Literature består av nitton bidrag från forskare från hela världen om tystnadens och tystandets centrala roll i barn- och ungdomslitteraturens historia. Bokens skribenter diskuterar vem som får tala och vem som inte får komma till tals, hur tystnad tar sig uttryck estetiskt och hur röster kan tystas av politiska eller kulturella skäl.

– Valet av tystnad och tystande upplevde vi i arrangörs- och redaktörsgruppen som synnerligen aktuellt. Det är en tematik som dels skär igenom en rad intersektionella parametrar på individnivå men som också hänger samman med demokrati- och yttranderättsfrågor, berättar Mia Österlund, projektforskare vid Åbo Akademi och en av antologins redaktörer.

Bokomslag
Omslaget till antologin Silence and Silencing in Children´s Literature är gjort av Linda Bondestam.

Boken är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi. Antologin har sin utgångspunkt i den välbesökta internationella konferens på samma tema som dessa fyra aktörer tillsammans arrangerade i Stockholm 2019.

– Det här var ett mycket givande transnationellt samarbete, det var en fördel att jobba i två länder och ha möjlighet att söka medel från två håll. Konferensen var vinstbringande och slog deltagarrekord och vi använde överskottet till att göra vår bok som vi hoppas får stor spridning internationellt, säger Mia Österlund.

Barnlitteraturforskningskonferensen som gick av stapeln i Stockholm 2019 var den största och viktigaste i sitt slag och bidrog till att manifestera det centrala samarbetet mellan olika nordiska universitet. Med sitt deltagande i båda konferensen och antologin befäster och visar Åbo Akademi sin position som ledande barnlitteraturforskningsmiljö internationellt sett.

– Trots sin litenhet har akademins barnlitteraturforskning under decennier haft stor synlighet och gott renommé och det är något som jag strävar efter att förvalta, säger Mia Österlund.

 

Läs mer om forskarantologin Silence and Silencing in Children’s Literature.