Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

 

Karta över biosfärområdet

PRESSMEDDELANDE
2.10.2018
Åbo Akademi

Lokala aktörer ska kunna dra nytta av att känna Skärgårdshavets biosfärområde bättre

Skärgårdshavets biosfärområde är ett av två i Finland. I hela världen finns det 686 biosfärområden i 122 länder.

Aktörerna bakom Skärgårdshavets biosfärområde jobbar kontinuerligt för att göra biosfärområdet synligt och mera känt bland allmänheten. Biosfärområdet jobbar för ett hållbart samhälle. Huvudmålet är att hitta hållbara sätt att bo och verka i skärgården och på så sätt främja en positiv skärgårdsutveckling och ett renare hav.

Nu utlyser man möjligheten att bli biosfärambassadör. Under vintern och våren ordnas en utbildning med fem träffar där man bland annat lär sig om biosfärområdet, hållbarhet, det unika Skärgårdshavet och storytelling.

Utbildningen till biosfärambassadör riktar sig till lokala företagare, guider, föreningsaktiva eller andra intresserade. Tanken är att man genom att lära sig mera om biosfärområdet får verktyg som också kan vara till nytta i den egna verksamheten. Till exempel inom turistnäringen kan man möta utländska turister som känner till begreppet biosfärområde men inte vet att de befinner sig i ett, då de besöker Åbolands skärgård.

Utbildningen är avgiftsfri och arrangeras med stöd av Svenska kulturfonden och Nagu sparbanksstiftelse. Arrangör är Skärgårdshavets biosfärområde och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Sista dagen att anmäla sig till utbildningen är 23.11.2018 och första träffen hålls 3.12.2018. Mera information om träffarna och anmälningen finns på: https://www.abo.fi/nyheter/utbildning-for-biosfarambassadorer

Skärgårdshavets biosfärområde är en del av det internationella programmet Människan och biosfären (MAB). Programmet startades på 1970-talet av UNESCO, Förenta Nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur. Programmets mål är att globalt förbättra relationen mellan människa och miljö och dess viktigaste verktyg är att inrätta biosfärområden. Skärgårdshavets biosfärområde inrättades år 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och de åboländska skärgårdsområden som tillhör Pargas stad och Kimitoöns kommun.

Verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde bygger på samarbete. Själva organisationen består av flera samarbetspartner och all verksamhet förverkligas av olika instanser i regionen. Åbo Akademi är en av huvudparterna i Biosfärområdet, tillsammans med Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands Förbund, Forststyrelsen, Åbo universitet, Pargas stad och Kimitoöns kommun.

Finlands andra biosfärområden finns i Norra Karelen och det finns dessutom långtgående planer på att inrätta ett biosfärområde kring Päijänne.

 

För mera information:

Pia Prost, Biosfärområdets koordinator tf
Telefon: 050 338 1710
E-post: pia.prost@pargas.fi

Cecilia Lundberg, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, CLL
Telefon: 046 920 2007
E-post: cecilia.lundberg@abo.fi

Kartor över biosfärområdet:
http://web.abo.fi/pressmaterial/biosfar_karta.jpg
http://web.abo.fi/pressmaterial/biosfar_karta2.jpg

Se också:
www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi
www.abo.fi/nyheter/utbildning-for-biosfarambassadorer


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör