Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nordiska läroplaner i fokus på konferens i Vasa

Det nordiska läroplansarbetets nya utmaningar står i fokus då Åbo Akademi i Vasa är värd för Den åttonde nordiska läroplanskonferensen i Vasa den 7–8 november.

Särskilt inflytandet från transnationella organisationer som OECD har påverkat läroplansarbetet i två avseenden. Dels har PISA riktat uppmärksamheten på elevresultat i stället för att fokusera de mål som skall leda skolarbetet, vilket gjort att flera länder börjat skriva sina läroplaner så att nationen skall klarar sig bra i internationella utvärderingar. För det andra förflyttar det transnationella inflytandet den politiska diskussionen om skolans mål och innehåll bort från ett nationellt medborgarinflytande.

En annan stor förändring är ett växande systemiskt helhetfokus på läroplansarbetet. Det innebär att det pedagogiska ledarskapet, såsom det utövas av rektorer, och av kommunala skolledare måste inkluderas.

I samband med konferensen lanseras ett internationellt forskningsprogram i pedagogik med 20 forskare från nio länder. Forskningsprogrammet arbetar med att överbrygga didaktik och ledarskap. Man vill skapa koherens i ett alltmera splittrat forskningsfält, berättar professor Michael Uljens som är programmets ledare.

– Vi behöver ny pedagogikteori i en ny tid. Det är viktigt med en dialog över nationsgränserna eftersom problemen är gemensamma medan svaren från de lokala skolsystemen varierar, säger Uljens.

– Pedagogiken är också en rätt kulturbunden disciplin. Traditionerna i Sydamerika, Europa och Kina skiljer sig mycket. Ändå är den tysk-nordiska bildningsteoretiska traditionen förenande och den kan vi bygga vidare på.

Behovet av grundläggande reflektion är stort.

– Kapitlen från forskningsprogrammets första bok om icke-affirmativ teori har laddats ner över 100 000 gånger på två år, vilket är exceptionellt. Nu går vi vidare i ny sammansättning med forskare från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Skottland, Argentina och Kina, säger Uljens.

Konferensen samlar ett 40-tal nordiska forskare. Konferensens webbsida: https://blogs2.abo.fi/nordisk-laroplansteoretisk-konferens2019/

Tilläggsinformation:

Michael Uljens
Professor i pedagogik
Tfn: +358 0500 66 3352
E-post: muljens@abo.fi

Ann-Sofie Smeds-Nylund
Universitetslärare i pedagogik
Tfn: +358 46 920 0064
E-post: ann-sofie.smeds-nylund@abo.fi