Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Nordisk lärarutbildningskonferens i Vasa

Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen arrangeras 7-9.5.2018 vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier, Strandgatan 2, Vasa. Lärarutbildningskonferensen ordnas av Åbo Akademi, Finlands Svenska Lärarförbund och OAJ.

Temat för årets konferens är ”Nordisk kompetens för en inkluderande värld”. Under konferensdagarna läggs fokus på forskning inom tre områden, alla vilka är starkt företrädda kompetensområden vid Åbo Akademi;
1. Specialpedagogik
2. Flerspråkighetsdidaktik
3. Förhållandet mellan teori och praktik

Under konferensdagarna får deltagarna ta del av samhällsrelevanta och tidsenliga föreläsningar med en pedagogisk grund. Föreläsningarna varvas med exkursioner ut i närmiljön. Här har deltagarna möjlighet att bekanta sig med såväl Vasa som skärgården. Till programmet hör även en gemensam konferensmiddag på restaurang Strampen. Konferensen har 169 anmälda deltagare.

De inbjudna plenarföreläsarna har alla stor erfarenhet inom sina respektive områden. Bland dessa hittar vi bland andra:

  • Professor emeritus inom andraspråksundervisningen Jim Cummins från University of Toronto/Åbo Akademi. Cummins adresserar frågan om vad som är effektiv undervisning i dagens mångkulturella miljöer och hur en sådan undervisning kan utmana ojämlika maktrelationer både i klassrummet och i övriga samhället. Cummins är även produktiv forskare inom områden som utbildningsreformer samt teknologiska innovationers inverkan på utbildning och lärande.
  • Professor i språkbad Siv Björklund från Åbo Akademi. Björklund hörde till den forskargrupp som i slutet av 1980-talet utvärderade de två första klasserna i svenskt språkbad i Finland. Hon har sedan dess varit aktiv inom såväl språkbadsforskning som språkbadsundervisning nationellt och internationellt. Hennes forskning innefattar svenska som andraspråk, två- och flerspråkigt lärande samt integrering av språk och ämne.
  • Professor i specialpedagogik Pirjo Aunio från Universitetet i Oslo. Aunios forskning har ett brett huvudfokus; utveckling och lärande av matematiska färdigheter, inklusive svårigheter associerade till dessa. För tillfället studerar hennes forskargrupp möjliga samband mellan faktorer relaterade till motivation och välbefinnande och elevers skolprestationer med syftet att bättre kunna identifiera inlärningssvårigheter och skolavbrott.
  • Professor i pedagogiskt arbete Lisbeth Lundahl från Umeå universitet. Hennes forskning rör främst områdena utbildningspolitik och skolmarknad samt ungdomspolitik och ungas övergångar mellan skola och arbete. Hon är en av ledarna för det nordiska forskningscentret Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd). Lundahl leder även forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar samt det nationella forskarnätverket för karriärsutveckling och vägledning (KAV).

Mediernas representanter är väkomna attt delta.

Mer information finns på: https://nordisk18.com

Kontakt:
Carina Österåker, utbildningsplanerare (konferenssekreterare)
Tel. +358 (0)6 324 7454
E-post: carina.osteraker@abo.fi