Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Nordeuropas största centra för digitalisering finns i Finland

Allied ICT Finland (AIF) sammanför elva forskningsinstanser, fem städer och tio ekosystem för affärsverksamhet, tusentals forskare och över 1 200 företag.

Digitaliseringen hämtar med sig stora möjligheter till tillväxt men för att det ska lyckas krävs helt nya verksamhetsmodeller. Teknologiklustret Allied ICT Finland sammanfogar mångvetenskaplig spetsforskning, forskarresurser, företag, samt forsknings- och utvecklingsmiljöer i en modell för så kallad plattformsekonomi.

I centrum står trådlöshet, industriellt internet, artificiell intelligens, drönare och robotik, virtuell verklighet, spelteknologi, plattformar, tryckbar elektronik, nya material och sensorer, informationssäkerhet och applikationsteknologi.

Sammanslutningen med de nya verksamhetsmodeller som den tar fram ger möjlighet att flexibelt sammankoppla och utnyttja de nyaste teknologierna inom olika områden av affärsverksamhet. Utöver att komma fram med nya lösningar, jobbar AIF med att förbättra redan befintliga lösningar för olika affärsverksamheter.

I Åboregionen kommer AIF att verka som en del av Teknologicampus Åbo, som är ett samarbete med syste att stärka kunnandet inom teknik.

– AIF-nätverket utvidgar för sin del högskolornas mångvetenskapliga samarbete, som är framgångsrikt i Åbo också inom Hälsocampus Åbo-samarbetet. Den omvälvning som digitaliseringen medför syns också stort inom medicin- och hälsovetenskaper, där det just nu är särskilt aktuellt med virtuella sjukhus, distansmonitorering och robotik, säger Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

Deltagande parter i AIF från Åboregionen är de samma som ingår i Teknologikluster Åbo: Åbo stas, Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskolan, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park.

Från Åbo Akademi deltar främst ämnet datateknik med professor Johan Lilius i spetsen.

För mera information: https://alliedict.fi

Jaakko Sauvola, AIF-direktör, +358 50 383 9272, jaakko.sauvola@oulu.fi
Paavo Kosonen, AIF Growth Mill, +358 50 576 0952, paavo.j.kosonen@utu.fi
Niko Kyynäräinen, Turku Science Park, +358 50 559 0538, niko.kyynarainen@turkubusinessregion.com