Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nobelpristagare Brian Kobilka inleder höstens seminarieserie vid BioCity Turku

BioCity Turkus föreläsningsserie Frontiers of Science inleds för hösten i oktober. Först ut är Nobelpristagare Brian K. Kobilka som håller seminariet ”Structural insights into G protein coupled receptor activation” online den 8 oktober 2020, kl. 18.00.

BioCity Turku har ordnat Frontiers of Science-seminarier sedan 1998. Avsikten är att ge hela det akademiska samfundet – såväl forskare som studerande – en möjlighet att ta del av vetenskapliga presentationer av toppforskare. 

– På grund av coronapandemin har Frontiers of Science hållit paus sedan mars, men nu anpassar vi oss till det nya normala och kör igång seminarieserien som distansföreläsningar. BioCity Turku söker hela tiden nya sätt att förverkliga kommunikationen och tankeutbytet mellan forskare, och distansseminarierna är möjligast interaktiva, säger Jyrki Heino, vetenskaplig ledare vid BioCity Turku. 

Seminarierna är öppna för allmänheten och de täcker brett olika forskningsområden från biologi, cell- och molekylärbiologi samt läkarvetenskap till bioteknologi och datateknik. 

Kobilka är en pionjär inom receptorforskning 

Höstens första föreläsare är Brian K. Kobilka (f. 1955), professor i kardiologi samt molekylär och cellulär fysiologi vid Stanford-universitetet, som 2012 tillsammans med Robert J. Lefkowitz tilldelades Nobelpriset i kemi för sin forskning i cellreceptorer.  

Kobilka och Lefkowitz identifierade och klonade för första gången en uppsättning gener som kodar för andrenerga receptorer hos däggdjur. Man kunde iaktta att receptorerna liknande synpurpur, den ljuskänsliga fotoreceptorn i ögat, och strax därefter upptäckte man att det finns en hel familj av liknande receptorer, så kallade G-proteinkopplade receptorer (GPCR:er). Cirka en tredjedel av våra läkemedel har GPCR:er som mål. 

Vid Stanford-universitetet lyckades Kobilka ta reda på kristallstrukturerna hos flera receptorproteiner och publicera bilder på dem i högresolution. Det här visade för första gången receptorerna medan de är aktiva. Kobilkas forskargrupp undersöker idag de dynamiska strukturerna i GPCR:er och hur olika läkemedel påverkar GPCR-signalering.  

Utöver sina vetenskapliga bedrifter är professor Kobilka en hängiven förespråkare för att läkare också ska forska. Han har spelat en viktig roll i att integrera vetenskaplig forskning i läroplanen i medicin vid Stanford University School of Medicine. 

Anmälan till de öppna distansföreläsningarna

Alla Frontiers of Science-seminarier hösten 2020 hålls som interaktiva distansföreläsningar. Deltagarna måste anmäla sig på förhand och får en inbjudan per e-post en dag före evenemanget äger rum. 

Länk till registreringen för varje seminarium läggs upp på BioCity Turkus webbsida ungefär en månad före evenemanget äger rum. https://biocityturku.fi/biocityevents/frontiers-of-science-seminars/programme-autumn-2020/ 

Alla former av audio- och videoinspelning av evenemangen är förbjuden. 

Registrera dig till Brian K. Kobilkas föreläsning senast 6.10.2020 kl. 12.00. https://link.webropolsurveys.com/S/BFBA562526C54EF9 

Brian Kobilkas profil på Stanford-universitetets webb: https://profiles.stanford.edu/brian-kobilka 

Frontiers of Science seminarieaffisch: https://biocityturku.fi/wp-content/uploads/2020/09/FoS-Autumn_A3_2020.pdf 

BioCity Turku är Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma biocenter, som samlar biovetenskaplig och molekylärvetenskaplig forskning vid Åbouniversiteten. Prenumerera på BioCity Turkus nyhetsbrev: biocityturku@bioscience.fi.

Mera information:
Maija Lespinasse
Koordinator vid BioCity Turku
E-post: biocityturku@bioscience.fi