Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nätverksuniversitetet FITech får tilläggstid för sina avgiftsfria ICT-kurser

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tilläggstid för universitetsnätverket FITech:s ICT-utbud. ICT-kurser vid finländska tekniska universitet kan alltså genomföras avgiftsfritt via FITech i två år till. Enligt tidigare planer skulle projektet ha avslutats i år.

Kursutbudet omfattar såväl grundkurser och kurser på mellannivå som avancerade kurser för experter inom ICT-branschen. En del av kurserna passar också gymnasieelever.

Datatekniskt kunnande behövs i många branscher

FITechs ICT-projekt, som samordnas av Aalto-universitetet, lanserades 2019 efter att ha fått finansiering på drygt 10 miljoner euro från ministeriet. Målet med projektet var att åtgärda den nationella bristen på experter och kompetens inom ICT-branschen genom att avgiftsfritt öppna upp universitetens utbud av examensstudier för alla intresserade.

Behovet av kontinuerligt lärande har fortsatt att växa och tack vare att projektet förlängs kan FITech-kurserna erbjudas till ännu fler.

– I början av projektperioden tog det en del tid att utforma utbildningsutbudet och utveckla god praxis. Verksamheten har nu kommit i gång väl, men det finns fortfarande brist på experter, och datatekniskt kunnande behövs också inom andra branscher utöver ICT-branschen. Därför ansökte vi om en förlängning av projektet, berättar projektchef Katri Ventus.

Enklare ansökningsprocess, kurser på webben

Inom FITechs ICT-projekt har man bland annat utvecklat utbudet av webbkurser med låg tröskel och utrett hur vuxenstuderande bäst kan lära sig vid sidan av arbetet.

– Tillgänglighet är viktigt för oss. Vi har underlättat ansökningsprocessen och fäst uppmärksamhet vid tydliga kursbeskrivningar. Flera kurser erbjuds på webben utan att vara bundna till tid och plats, så att vuxenstuderande kan planera sin egen tidsanvändning så bra som möjligt, säger Ventus.

Utöver ICT-kurserna erbjuds också kurser i energilagring och -konvertering och 5G-teknologi.

Kurser vid Åbo Akademi

Åbo Akademi erbjuder bland annat svenskspråkiga grundstudier i artificiell intelligens och IT-design och fördjupade engelskspråkiga kurser i datavetenskap och programvara för dataanalys.

– Grundkurserna är till nytta för alla i Svenskfinland som vill förstå samhällets digitalisering. De ger en förmåga att delta i samhällsutvecklingen och -debatten som är nyttig för var och en. På fördjupad nivå är kurserna riktade till personer med teknisk bakgrund, de som vill fördjupa eller uppdatera sina kunskaper, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

Mer information:

Katri Ventus, operativ chef & projektchef, FITech ICT
katri.ventus@fitech.io
+358 50 511 3276

Johan Lilius, professor i datateknik, Åbo Akademi
johan.lilius@abo.fi
+358 40 544 0741

Webbsida: fitech.io


FITech är ett nätverk av de tekniska universiteten med målet att styra experter till tillväxtbranscherna i Finland och svara på kompetensbehoven inom det tekniska området.

Nätverkets medlemsuniversitet är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Grundande medlemmar är dessutom Teknologiindustrin rf och Teknikens Akademikerförbund rf.