Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Närmare trettio nya doktorandplatser till Åbo Akademi i ministeriets nationella satsning

Åbo Akademi får 26 doktorandplatser då Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering för totalt 1000 doktorander i en nationell pilotsatsning för att öka antalet doktorsexamina i Finland under de kommande sex åren.

Finansieringen ska användas för att genomföra 15 forskningssektorsspecifika doktorandutbildningspiloter runtom i landet. Åbo Akademi koordinerar en pilot inom datateknik och deltar som partner även i flaggskeppet InFlames som koordinerar en doktorandutbildning.

Med satsningen vill ministeriet testa nya metoder inom den finländska forskarutbildningen. Målen med pilotprojekt för forskarutbildning är bland andra att öka antalet doktorsexamina i Finland, öka doktorsexaminandernas rörlighet, uppmuntra till en mångsidig forskarkarriär och att öka doktorernas anställbarhet i samhällets olika sektorer.

Finansieringen är en del av regeringens forsknings- och utvecklingsfinansiering för perioden 2024–2030 och ska i huvudsak användas till att betala doktorandernas löner och handledning under en tidsbunden period på tre år. Totalt beviljar Undervisnings- och kulturministeriet universiteten 255 miljoner euro.

 

Mera information ger:

Reko Leino, prorektor för forskning, Åbo Akademi
Telefon: +358 40 070 7195

Mats Lindfelt, direktör för forskning, Åbo Akademi
Telefon: +358 50 361 9381