Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Närmare 14 miljoner euro från Stiftelsen för Åbo Akademi under 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut 15–20 miljoner euro i form av pris, understöd, stipendier och bidrag. 2021 uppgick stödet till 15,8 miljoner euro, av det riktades 13,6 miljoner euro till Åbo Akademi.

Stödet till Åbo Akademi kanaliseras på olika sätt. En del av bidragen delas ut som stipendiemedel på basen av donationsfonders bestämmelser, andra beviljas av stiftelsens styrelse som projektmedel och verksamhetsbidrag. I summan ingår också marknadsmässig hyra och skötselkostnader för de fastigheter som stiftelsen äger och upplåter vederlagsfritt till akademin.

Till stiftelsens syfte hör att stödja vetenskap men även konst och finlandssvensk kultur. Den årliga utdelningen beror på kapitalets avkastning.

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett kapital på cirka 800 miljoner euro.