Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Musikuniversitetet i Wien är nästa anhalt för Cecilia Björk

I augusti börjar Cecilia Björk sitt nya arbete i Wien där hon ska forska och undervisa i hur musikskolorna i Europa arbetar med sin undervisning, men också hur de samarbetar med andra aktörer i samhället.

Runtom i Europa finns omkring 150.000 musikskollärare som undervisar i runda slängar fyra miljoner elever. Att forska i olika aspekter kring hur det här arbetet ser ut, till exempel vilka värderingar som styr arbetet eller hur man kan öka jämlikheten, är något man gärna vill fokusera på vid Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, ett av världens mest framstående universitet i sin kategori. Musikskolforskning råkar vara exakt Cecilia Björks specialområde. Hon har tidigare föreläst vid musikuniversitetet och arbetat med doktorander där, men i sitt nya arbete ska hon förutom att undervisa och forska även bland annat koordinera europeiska musikskolsymposier.

– Musikaliskt och intellektuellt är det en fantastisk arbetsmiljö som öppnar för många möjligheter med flera institutioner och organisationer att samarbeta med. Jag skrev min doktorsavhandling om lärarpraktiker i offentligt finansierade musikskolor i Finland och min postdoktorala forskning har handlat om närliggande frågor som kvalitet och kompetens i musikundervisning i årskurserna 1–6. Det känns alldeles fantastiskt att nu få bygga vidare på forskningstematiken i Wien.

En sal i musiklabbet Future art lab vid musikuniversitetet i Wien. Foto: Hertha Hurnaus

Björk började själv spela piano som 5-åring och fick sin ämneslärarutbildning i musik vid Sibelius-Akademin. Hon har arbetat bland annat som pianopedagog, som musikproducent vid belgiska radion och som universitetslärare vid Åbo Akademi sedan 2010 där hon även doktorerade 2016.

Vid musikuniversitetet i Wien vill Björk göra en kartläggning av hurdana värderingar som styr verksamheten vid musikskolorna runtom i Europa. Hon förklarar att om man till exempel ser till föräldrar som uppmuntrar sina barn att gå i musikskola så gör de det av olika anledningar, vissa gör det kanske för den sociala biten, andra för den intellektuella delen eller för att barnet helt enkelt ska få en god relation till musiken. Just den goda relationen till musiken är något som finns inskrivet i läroplanerna för både grundläggande konstundervisning och grundskola i Finland, men vad en god relation sist och slutligen betyder är en mera filosofisk fråga.

– Det är här värderingarna kommer in och det är här det blir viktigt att läraren och familjen tillsammans lyckas balansera musikundervisningen så att den inte sätter för stor press på barnet. De postdoktorala projekten jag varit involverad i har bland annat tittat närmare på hur lärande i musikteori kan göras mera inspirerande, kreativt och praktiskt inriktat. Musikskolor går en balansgång i det här, de ska dels erbjuda bredd, dels spets i sin undervisning och samtidigt vara inspirerande platser för både lärare och elever.

Cecilia Björk föreläser. I sommar flyttar hon till Wien och börjar sitt nya jobb på musikuniversitetet.

Björks postdoktorala forskning har möjliggjorts bland annat genom medel från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, Högskolestiftelsen i Österbotten och Svenska kulturfonden.

Mera information:
Cecilia Björk, universitetslärare i musikens didaktik vid Åbo Akademi
Telefon: 040 568 9091
E-post: cecilia.bjork@abo.fi