Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Minister Haavisto
besöker Åbo Akademi

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Åbo Akademi onsdagen den 15 mars. Under sitt besök vid Åbo Akademi kommer Haavisto att diskutera utrikespolitiska frågor tillsammans med rektor Mikael Lindfelt under rubriken ”Fred, framtid och Finland i Nato – Rauha, tulevaisuus ja Suomen rooli Natossa”. Tillfället är tvåspråkigt och publiken kommer även ha möjlighet att ställa frågor.

Tillfället hålls kl. 18.30–19.30 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2. Publiken ombedes infinna sig senast 18.15.

 

Kaffe serveras i entrén innan seminariet börjar.

Öppet för allmänheten. Välkommen!