Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Miljondonation till Åbo Akademi från Svenska kulturfonden – möjliggör satsningar på bland annat pedagogik och lärarutbildning

Åbo Akademi får 2,7 miljoner euro av Svenska kulturfonden för att stärka forskningen och undervisningen.

Donationen riktas till tre utbildningsområden: humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper samt pedagogik och lärarutbildning.

– Vi är tacksamma och väldigt glada över Svenska kulturfondens generösa bidrag som möjliggör angelägna satsningar, särskilt på pedagogik men också på etik och ordkonst. Åbo Akademi har ett viktigt kulturbärande uppdrag och donationen som gynnar vår utbildning och forskning är därigenom en långsiktig investering i finlandssvensk bildning. Det här är ett stort förtroende för oss, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

– Lärarutbildningarna är i nyckelposition i utvecklingen av hela den svenskspråkiga utbildningsstigen. De områden som Åbo Akademi väljer att satsa på ligger dessutom nära kulturfondens ändamål och kärnuppdrag. Vi tror att den här satsningen ger god effekt på lång sikt, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.

Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj, vilket innebär att staten bidrar med ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten mottar under kampanjen som pågår till 2022.

För mera information, kontakta:

Moira von Wright, rektor, Åbo Akademi
tfn: +358 50 476 0420
e-post: rektor@abo.fi