Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Mikko Hupa ny
ordförande för STV

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) valdes Mikko Hupa till sin nya preses, eller ordförande, för perioden 2023–2025 vid sin sammankomst den 29 mars. Hupa var rektor för Åbo Akademi 2015–2019.

I styrelsen fortsätter även Leena Hupa, professor i oorganisk kemi, Edvard Johansson, professor i nationalekonomi som medlemmar och Ronald Österbacka, professor i fysik som suppleant. Chunlin Xu, professor i ämnet renewable materials chemistry och Anna Sundberg, äldre universitetslektor i trä- och papperskemi valdes in som nya ledamöter. Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år.

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. STV vill bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.

 

Läs mera om STV på deras hemsida.