Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Mikael Lindfelt får Finlands Akademis projektfinansiering

Bild på Mikael Lindfelt
Mikael Lindfelt

Projektet “Behind the Scenes – An Interdisciplinary Study of Convictions, Resistance and Hesitancy in a Contemporary Battle for Health”, eller närmare bestämd den delen av projektet som ingår i helhetsprojektet “VaccAtt” (Research project in vaccine attitudes) får 360 000 euro för en tidsperiod på tre år (01.09.2018 – 31.08.2021) av Finlands Akademi.

Projektet, som är en tvärvetenskaplig studie mellan forskare i teologisk etik och tillämpad psykologi, går ut på att undersöka attityder till vacciner som under de senaste åren fått allt större rum i den allmänna samhällsdebatten.

– Forskningen bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder och går ut på att försöka förstå kunskapskritiken som fenomen. Det finns en allt större osäkerhet inför och kritik mot etablerade institutioner som läkemedelsindustrin och den medicinska kunskapsproduktionen. Folk väljer istället att bygga sina åsikter på egna erfarenheter eller alternativa kunskapskällor. Osäkerhet till exempel kring det nationella vaccinprogrammet är ett tydligt exempel på detta, säger teologiprofessor Lindfelt.

Som en del av forskningen finns också en strävan att se på samband mellan människosyn, livsåskådning och framväxt av kunskapskritik. Lindfelt har tillsammans med forskargruppen utvecklat en ny metod för profileringen av livsåskådning, som utnyttjar både den kvalitativa och kvantitativa forskningens metoder.

Lindfelts forskningsprojekt kommer att resultera i ett antal artiklar och en antologi.

Finlands Akademi gav akademiprojektsbidrag på över 24 miljoner euro åt sextio forskningsprojekt inom forskningsrådet för kultur och samhälle. Lindfelts projekt var det enda projektet från Åbo Akademi.