Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Mera marinbiologisk forskning genom donation från Anette Ståhl och Timo Ketonens stipendiefond

Timo Ketonen och Anette Ståhl donerar 200 000 euro till Åbo Akademis tvärvetenskapliga tvärvetenskapliga forskningsprofil HAVET och marinbiologisk forskning vid Åbo Akademi. Donationen görs via en fond som bär deras namn.

Anette Ståhl och Timo Ketonens stipendiefond för Havet och Hållbarhet är en privat fond grundad år 2022 som administreras av Stiftelsen för Åbo Akademi. Syftet med fonden är att främja forskningen inom marinbiologi och bevilja stipendier till duktiga forskare och Pro Gradu-studerande inom Åbo Akademis forskningsprofil HAVET och specifikt inom ämnet Miljö- och marinbiologi.

Donationen som möjliggör nya och innovativa forskningsprojekt inom Åbo Akademis marinbiologi och inom vår tvärvetenskapliga marina forskning. Det långsiktiga stödet möjliggör för forskare och studeranden att även utforska idéer som inte faller inom traditionella disciplinära stipendieutlysningar.

HAVET är en av Åbo Akademis strategiska forskningsprofiler som drivs i samarbete med Åbo universitet. Forskningsprofilen grundades år 2017 med hjälp av finansiering från Finlands Akademi. Centret för Hållbar Havsforskning (Centre for Sustainable Ocean Science) har utsetts till en av fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi åren 2024–2028.

Läs hela pressmeddelandet från Stiftelsen för Åbo Akademi här.