Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Markant ökning av sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram

Åbo Akademis internationella magisterprogram hade 575 sökande inom deadlinen som var onsdag 31.1.2018. Detta är en ökning på 305 personer jämfört med ifjol då sammanlagt 270 sökte till de engelskspråkiga magisterprogrammen. I år inkom totalt 656 ansökningar.

Antagningssiffrorna för de senaste åren har varit:

2018    575 sökande
2017    270 sökande
2016    559 sökande

Årets siffror visar alltså på en återhämtning i antalet ansökningar efter fjolårets bottennotering. I fjol var första ansökningsomgången efter beslutet att uppbära terminsavgifter av studerande som kommer utifrån EU och ESS-området.

Inför ansökningen 2018 har en hel del gjorts för att bl.a. förenkla själva ansökan för sökande. Dessutom har också en ökning av marknadsföringsinsatserna gjorts.

Åbo Akademi erbjuder 7 engelskspråkiga magisterprogram med sammanlagt 9 ansökningsmål, dvs. ett program kan leda till två olika examen beroende på inriktning.

Ansökningarna fördelas enligt följande (en sökande kan numera söka till flera program). I parentes motsvarande siffra för fjolåret där det finns en siffra att jämföra med:

Information Technology (Computer Science, FM) 64
Information Technology (Computer Engineering, DI) 113
Governance of Digitalization 132 (48)
Social exclusion (TM) 9
Social exclusion (FM) 28
Chemical engineering 76 (21)
Biomedical imaging 48 (18)
PEACE 97 (65)
International Law and Human Rights 89 (58)

Samtliga program visar en rejäl ökning. Programmet Social Exclusion är ett helt nytt program.

Ansökningsresultaten blir klara i mars. Studierna inleds i augusti.

Läs mera om de internationella magisterprogrammen på: http://www.abo.fi/ansok/en/master


För mera information:

Områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
Gurli-Maria Gardberg
Telefon: 046 921 5965