Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Margit Påhlsons pris 2022 tilldelas Lars Wollin

Svenska Akademien har beslutat tilldela tidigare Åbo Akademi professorn Lars Wollin Margit Påhlsons pris för år 2022. Priset utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Lars Wollin, född 1942 och bosatt i Uppsala, är professor emeritus i svenska och nordiska språk och har varit verksam vid Lunds, Göteborgs och Uppsala universitet samt Åbo Akademi. Vid Åbo Akademi var Wollin verksam 2002–2008 som professor i svenska språket.

Doktorsavhandlingen från 1981 byggde på en egen modell för grammatisk analys av latinöversättningen i det senmedeltida klostret i Vadstena. I sin fortsatta forskning har Wollin inriktat sig på översättningens roll i nordisk och svensk språkhistoria, nordisk och svensk medeltidsfilologi samt den svenska språkvetenskapens historia. Han är för närvarande i färd med att fullborda monografin Det humanistiska bibelverket om reformatorernas bibelöversättningar i Sverige och Danmark.

 

Margit Påhlsons pris utgår ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond, inrättad 1981. Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. De flesta är, i linje med uppdraget, avsedda att främja det svenska språket och litteraturen.