Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

En rad med glada människor som fått ett pris
LUMA-center Finlands representanter tog emot priset i Houston Space Center. Från vänster astronaut Bill McArthur, Jan Lundell, Outi Haatainen, Johnson Space Centerin exdirektör George Abbey, Maija Aksela, Anette Markula och IPN2018-konferensens ordförande Bruce Van Dyk. Foto: IPN.

LUMA-center Finland fick internationellt vetenskapspedagogikpris

LUMA-center Finland vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. En verksamhetsform är projektet StarT, som är en internationell modell som baserar sig på samhörighet, inom vilken man tillsammans lär sig genom en mångvetenskaplig verksamhetskultur. StarT stöder både barn, unga och lärare vid alla utbildningsstadier inom vetenskaps-, teknologi- och matematikprojekt.

StarT-projektet skördade framgångar i slutet av oktober 2018 i en internationell tävling. Projektet tilldelades Global Best Awards 2018-priset för bästa projekt i Europa att kombinera arbetsliv och utbildning. Priset delades ut i Houston Texas under en konferens arrangerad av nätverket the International Partnership Network (IPN).

Global Best Awards 2018-vinnare valdes globalt i sex kategorier. Inom kategorin ”Science, Technology, Engineering and Math (STEM)” belönades också det norska projektet Girls and Technology.

LUMA-center Finland är en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra som är placerade vid alla finska universitet. Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).

Professor i fysik Ronald Österbacka är ordförande för styrgruppen LUMA-center Åbo Akademi och också medlem i LUMA-center Finlands styrelse.

 

Mera om projektet StarT: https://start.luma.fi/

International Partnership Network (IPN) https://www.iebpn.net/

Klicka här för mera info om priset och LUMA-center Finland (på finska).