Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Letterstedtska översättarpriset 2022 går till Martin Gustafsson och Lars Hertzberg

Letterstedtska översättarpriset delas ut av Kungliga vetenskapsakademien i Sverige för översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industrins eller vetenskapens områden. Martin Gustafsson och Lars Hertzberg får priset för sin översättning av ”Filosofiska undersökningar” av Ludwig Wittgenstein.

Professor emeritus Lars Hertzberg och professor Martin Gustafsson, båda verksamma vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi, har tillsammans arbetat med en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi.

”Filosofiska undersökningar” utkom postumt 1953 och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi där han bland annat introducerar begrepp som “språkspel” och “familjelikhet”.

– Filosofiska undersökningar har en struktur som ypperligt lånar sig till översättningssamarbete. En av de största belöningarna för oss var att vi upptäckte tankegångar, formuleringar som vi antingen glömt eller inte tidigare uppmärksammat. Vi hoppas att nyöversättningen ska stimulera andra till att göra upptäckter i Wittgensteins filosofi, och att den ska fungera som en inkörsport till Wittgensteins senare tänkande för dem som inte tidigare läst honom, säger Gustafsson och Hertzberg.

I sitt verk rör sig Wittgenstein sig på ett prövande och eftertänksamt sätt, utan tydliga avbrott, mellan filosofins kärnfrågor: språk och mening, tänkande, förståelse, avsikt, varseblivning och förnimmelse. Många reflektioner handlar om hur ord används – ibland i form av påminnelser om hur vi faktiskt talar, ibland i form av påhittade exempel.

Prissumman för Letterstedtska översättarpriset 2022 är 40 000 kronor.